តាមរយៈការស្វែងរក​គេហទំព័រនេះ អ្នក​អាចប្រើប្រាស់​ខូឃីស៍​ ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យអ្នកនូវការផ្សព្វផ្សាយ​ដែល​បម្រើ​ឲ្យ​ផលប្រយោជន៍​របស់អ្នក ដើម្បី​ធ្វើស្ថិតិ​​​ចរាចរណ៍​ទិន្នន័យ​ និង​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ទៅលើ​បណ្តាញសង្គម​។ ដើម្បីស្វែងយល់ពត៌មានបន្ថែម​ទៀត សូម​ចុចនៅ ទីនេះ​
ខ្យល់ដង្ហើមកាន់តែស្រស់ថ្លា​

ខ្យល់ដង្ហើមកាន់តែស្រស់ថ្លា​

ខ្យល់ដង្ហើមស្រស់ថ្លា​ ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ញញឹមបានដោយងាយ​​។​

បុព្វហេតុនៃ​ខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អ​

ប្រសិនបើអ្នក​រក្សា​អនាម័យមាត់ធ្មេញ​បានល្អ​ និង​មិនមាន​បញ្ហាមាត់​ធ្មេញ​​ជាក់លាក់ណាមួយទេនោះ ខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អរបស់អ្នក​​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​​បង្កឡើង​ដោយបញ្ហា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ផ្សេងទៀត​។​ ក្នុងករណីនេះ ជាការប្រសើរបំផុត អ្នកគួរតែ​ទៅជួបពិគ្រោះ​ជាមួយ​ទន្តពេទ្យ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ពីបុព្វហេតុនោះ និង​ទទួលបាន​ការព្យាបាល​សមស្រប​។

អនាម័យ​ធ្មេញ​មិនបានល្អ​

ដំបៅរលាកនៅក្នុង​មាត់​

ការឆ្លង​​រោគតាម​​ផ្លូវដង្ហើម​

ភ្នាក់ងារ​ពីខាងក្រៅ​

មាត់ស្ងួត​ (ជំងឺស្ងួតមាត់)

ជំងឺ​ជាប្រព័ន្ធ

85% នៃ​រោគសញ្ញា​ខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អ គឺមានពាក់ព័ន្ធនឹង​អនាម័យមាត់​ធ្មេញ​។
85% នៃ​រោគសញ្ញា​ខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អ គឺមានពាក់ព័ន្ធនឹង​អនាម័យមាត់​ធ្មេញ​។

លាហើយខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អ​!

លាហើយខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អ​!